Техник технологи асар хурдацтай хөгжиж байгаа энэ үед аль болох хурдан хугацаанд мэдээлэл олж авахын тулд интернетийг өргөн ашигладаг болоод удаж байгаа билээ. Гэсэн гэдий ч Монгол хэл дээр үйлдвэрлэлийн чиглэлээр инженерчлэл, техник технологийн талаар мэдээлэл олж авах нь бараг боломжгүй байдаг. Энэхүү хоосон орон зайд аль болох их мэдээлэл оруулж, ирээдүйн инженерүүд болон улсынхаа ирээдүйн хөгжил дэвшилд хувь нэмэрээ оруулахыг хүсэж энэхүү сайтыг ажилуулж байна.

Энэ сайт 2020 оны 6-р сарын 21-ээс хойш ажиллаж байна.