Өнер

Cad/Cam гэж юу вэ? Ямар ялгаатай вэ?

CAD гэж юу вэ? CAD (computer aided design) гэдэг нь компьютерийн тусламжтай дизайн гэсэн утгыг илэрхийлдэг бол CAM (computer aided manufacturing ) гэдэг нь компьютерийн тусламжтайгаар үйлдвэрлэх гэсэн утга илэрхийлдэг юм. Мэдээж CAD/CAM програмуудыг зөвхөн энэ …

Ган гэж юу вэ? Ганг юу гэж ангилдаг вэ?

Ган гэж юу вэ? Ямар нэгэн металл элемент дээр өөр нэг металл эсвэл металл бус элементийг хольж хайлшийг гаргаж авдаг билээ. Тэгвэл төмөр буюу Fe элементэд нүүрстөрөгчийг хольж гаргаж авсан хайлшийг Ган гэдэг юм. Гэхдээ …

Металл ба хайлш

Металл гэж юу вэ? Химийн хувьд, металл гэдэг нь электроноо амархан алдаж, нэмэх цэнэгтэй ион (катион) үүсгэдэг, химийн элементүүдийг хэлнэ. Металл нь бусад металлын атомуудтай металлын холбоогоор, металл бус элементүүдтэй ионы холбоогоор холбогдоно. Элементүүдийг ионжих шинж болон химийн холбооны шинж дээр нь тулгуурлан 3 үндсэн бүлэг – металл, хагас …